Dům

Novostavba rodinného domu v Chocni

Byla řešena dle požadavků zastavovacího plánu (orientace hřebene domu a garáže včetně výškového osazení s ohledem na záplavovou oblast). Na základě provedené studie (vizualizace) byl zhotoven projekt vyhovující investorovi z hlediska dispozice a plánovaného rozpočtu.

Naše projekty